Uge 47

Tag din klasse med på virksomhedsbesøg eller få besøg i klassen

Der er mange spændende muligheder for at arbejde med Uddannelse og Job i uge 47. Herunder finder du forskellige aktiviteter, som du kan deltage i med din klasse.

BOFA

Vi tilbyder en gennemgang af, hvad det vil sige at være ansat i affaldsbranchen, og hvilke kompetencer, der kræves rent uddannelsesmæssigt. Derudover vil eleverne selvfølgelig få en rundvisning og bl.a. komme op i vores affaldstårn.

Kontakt 56925504 eller bj@bofa.dk

 
Bornholms Højskole

Bornholms Højskole vil gerne tage imod besøg i uge 47.
Du og din klasse kan opleve, hvad en højskole kan tilbyde og hvordan det er at have Højskolen som sin arbejdsplads.

For at aftale besøg, kontakt da Bente Larsen på 30587922 eller  bl@bornholmshojskole.dk

Bornholms Landbrug

Kom og besøg vores rådgivningshus på Kannikegaard i Aakirkeby og lad os orientere om de mange typer karrierer som det danske landbrug og fødevareproduktion afføder. Hvilke uddannelsesmuligheder, der ligger alene indenfor rådgivning, og naturligvis også selve landmandsuddannelsen.

Vores rådgivere har specialiseret sig i mange spor, hvilket er nødvendigt for at kunne servicere de bornholmske fødevareproducenter. Vi har således rådgivere indenfor fødevare, miljø- og landskabsrådgivning, husdyr, planteavl, uddannelse, virksomhedsplaner, strategi, ledelse, økonomi o.m.a.

Vi kommer også gerne ud på skolerne og fortæller om karrieremuligheder indenfor den danske fødevareproduktion.

Kontakt Signe Koefoed på sk@bornholmslandbrug.dk eller 56907866

Bornholms Sundheds – og Sygeplejeskole

Besøg Bornholms Sundheds – og Sygeplejeskole i uge 47. Kom og hør om uddannelsen og se hvor vi bor.
 
Varighed max 2 timer.

Kontakt Linda Bergmann på linda.bergmann@bhsund.dk

Campus Bornholm

EUD og grundskolen
Vi kan tage ud til Jer på skolen eller I kan besøge os på Campus Bornholm. Her vil I have mulighed for at høre om de forskellige erhvervsuddannelser vi tilbyder, og samtidig se vores skole og dens lokaler. Hvis I kommer til os, skal I regne med, at oplæg og rundvisning varer cirka 2 timer.

GYM – Campus Bornholm
Besøg de gymnasiale uddannelser på Campus Bornholm i uge 47. Kom og hør om uddannelserne (hf, hhx, htx og/eller stx) og se hvor vi bor (Krystalgade/Merkurvej/Søborgstrædet). Varighed max 1 ½ time pr. uddannelse.
 
Kontakt Ann Due på ad@cabh.dk eller 6012 1802
 
Besøg HHX og HTX og få et fagligt oplæg af vores elever/lærere i uge 47. Eller lad jeres elever eksperimenterer i laboratoriet (htx). Varighed max 1 ½ time.

Kontakt Ann Due på ad@cabh.dk eller 6012 1802.
 
Campus Bornholm som arbejdsplads
Vi vil også gerne vise ”Campus Bornholm som arbejdsplads”, med alle de forskellige områder og uddannelser man kan have når man er er ansat her: lærer på EUD/GYM, kontor, pedel, køkken, rengøring osv.

Mulige dage i uge 47: mandag, tirsdag og onsdag. Besøget varer cirka 2 timer.

Kontakt Bente Dohn på 88421851 eller bd@cabh.dk 

De Maritime Uddannelser

Få kompetencer til at sejle alle verdens skibe.

Skibsføreruddannelsen og maritim maskinmesteruddannelsen på SIMAC er til dig, der er interesseret i at sejle på de helt store skibe. Som skibsfører har du mulighed for at blive kaptajn og dermed den øverst ansvarlige leder om bord. Som maritim maskinmester lærer du at arbejde med teknisk drift og med ledelse. Det gør dig til en teknisk leder, der kan stå for drift, optimering og vedligeholdelse af komplicerede maskiner og anlæg, og samtidig har de kompetencer, der er nødvendige for at lede og sikre kvalitet, arbejdsmiljø, sikkerhed, miljø og økonomi.
Selv om uddannelserne har rod i søfarten, giver den også rigtig gode jobmuligheder på land.

Hvis du vil vide mere så klik ind på www.blivskibsofficer.dk eller www.simac.dk

Eller kom og besøg vores stand på BUM

Falck Rønne

Vi vil gerne afholde rundvisninger, på stationen i Rønne samt fortælle omkring jobbet samt de uddannelser vi kan tilbyde.
 
Kontakt Klaus Rønne Jensen på klaus.r.jensen@falck.dk eller 52410112

FFE - Fonden For Entreprenørskab

Undersvisningsmateriale til brug i 0. - 10. klasse om invovation og entreprenørskab. Hent materialet her...
 
Det er muligt, at få hjælp til at tilpasse og komme i igang med forløbene.
 
Kontakt Tau Rebecca Mikkelsen på 30115835 eller taumik@ffe-ye.dk

Bornholm Hotels

Vi er en virksomhed der driver 3 hoteller i Rønne, Fredensborg Badehotel, Hotel GSH og Griffen Hotel & Wellness.

Har du et ønsker om at rejse rundt i verden kan en uddannelse inden for vores branche være et godt afsæt og give store muligheder. Vi tilbyder elevstillinger indenfor kok, smørrebrød, tjener, receptionist og kontor.

Kom gerne på en rundvisning med din klasse og hør mere om os.

Kontakt Bettina Lund tlf. 5181 4344 eller bl@bornholmhotels.dk
https://bornholmhotels.dk/

JENSEN Denmark A/S

Vi tager i mod virksomhedsbesøg og kommer også gerne ud i klassen og fortæller om de jobfunktioner, der ligger i vores virksomhed, og hvordan uddannelsesvejen er til disse jobs.
 
Kontakt Kathrine Nilsson på 61656061 eller kathrine.holm.nilsson@jensen-group.com

Kvikly Rønne

Kontakt Henrik Jørgensen på 56948471

Netto Rønne

Netto Rønne modtager gerne besøg i uge 47.
 
Kontakt Marianne Kjøller på 61617214 eller marianne.kjoeller@netto.dk

Retten på Bornholm

Hvor meget ved du egentlig om domstolene og retssystemet i Danmark? Og hvilke jobs kan man få i en ret?

Retten på Bornholm inviterer unge fra 8.-10. klasse til åbent hus i rettens lokaler på Tinghuset, Store Torv 1 i Rønne.

Arrangementet finder sted tirsdag den 21. november 2017 fra kl. 10-11.
 
Tilmelding kan ske til adm.bor@domstol.dk 

Sundheds- og Ældre området i Bornholms Regionskommune

Kom og besøg plejecenter Snorrebakken, Snorrebakke Allé 2, 3700 Rønne og opleve ”Leve-bo miljø”. I vil få en rundvisning og afprøver nogle af medarbejdernes arbejdsopgaver. I vil få oplæg om, hvilke kompetencer, der kræves uddannelsesmæssigt og hvilke videreuddannelses muligheder, der er efter endt uddannelse.

Det er muligt i uge 47 mandag-onsdag kl. 10-12

Kontakt Tina Olsen på tina.olsen@brk.dk eller 56926059

TV2 Bornholm

I kan desværre ikke besøge TV 2/Bornholm i uge 47, da vi er optaget af kommunalvalget. I er velkomne til at høre, om I kan komme forbi senere.
 
Du kan søge om at komme i 5 dages spændende erhvervspraktik i uge 9 i 2018. Læs mere på her...
 
Kontakt Susan Gren på 5693 4200 eller sugr@tv2bornholm.dk.

Ung til Ung - Book en ung, der er igang med ungdomsuddannelse

I uge 47 er det muligt at booke unge, der er i gang med en ungdomsuddannelse, til at komme ud i jeres klasse og gå i dialog med jeres elever.
 
Tilbuddet gælder elever fra 7. – 9. klasse.
 
Det er ikke tanken, at flere klasser skal gå sammen om en ung. De unge ønsker at besøge en klasse ad gangen.
 
Nedenfor kan I se, hvilke unge der står til rådighed.
HHX elever er til rådighed på følgende dage i uge 47: mandag, onsdag og fredag.

HTX elever er til rådighed på følgende dage i uge 47: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag.

SOSU elever er til rådighed på følgende dage i uge 47: Mandag fra 12-14, tirsdag fra 9-14 og onsdag fra 9-14.

En klejnsmedelærling og en automatikteknikerlærling kommer ud sammen og er til rådighed på følgende dage i uge 47: Mandag fra 9 – 13 og tirsdag fra 9-13.

Fordelingen af de unge sker efter først til mølle princippet.

Book en ung via: Marie Anker Jackson på marie.anker.jackson@brk.dk

Østkraft

Vi tilbyder et besøg i Villa Smart på Zahrtmansvej, hvor vi vil gennemgå de mange miljøvenlige energikilder vi kan benytte os af i dag. Derudover kommer vi også gerne ud i klasserne og fortæller om miljøvenlig energi.

Kontakt Klaus Vesløv på 20201512.
BUM - Bornholms UddannelsesMesse | Merkurvej 10, 3700 Rønne - Danmark | Tlf.: 56 92 39 80 | bum@brk.dk