Uge 47

 
Nedenstående bliver løbende opdateret...
 

Tag din klasse med på virksomhedsbesøg eller få besøg i klassen

Der er mange spændende muligheder for at arbejde med Uddannelse og Job i uge 47. Herunder finder du forskellige aktiviteter, som du kan deltage i med din klasse.

BOFA

Vi tilbyder en gennemgang af, hvad det vil sige at være ansat i affaldsbranchen, og hvilke kompetencer, der kræves rent uddannelsesmæssigt. Derudover vil eleverne selvfølgelig få en rundvisning og bl.a. komme op i vores affaldstårn.
Kontakt: 56925504 eller bj@bofa.dk

Bornholms Landbrug

Kom og besøg vores rådgivningshus på Kannikegaard i Aakirkeby og lad os orientere om de mange typer karrierer som det danske landbrug og fødevareproduktion afføder. Hvilke uddannelsesmuligheder, der ligger alene indenfor rådgivning, og naturligvis også selve landmandsuddannelsen.
Vores rådgivere har specialiseret sig i mange spor, hvilket er nødvendigt for at kunne servicere de bornholmske fødevareproducenter. Vi har således rådgivere indenfor fødevare, miljø- og landskabsrådgivning, husdyr, planteavl, uddannelse, virksomhedsplaner, strategi, ledelse, økonomi o.m.a.
Vi kommer også gerne ud på skolerne og fortæller om karrieremuligheder indenfor den danske fødevareproduktion.
Kontakt Signe Koefoed på sk@bornholmslandbrug.dk eller 56907866

Bornholms Sundheds – og Sygeplejeskole

Besøg Bornholms Sundheds – og Sygeplejeskole i uge 47. Kom og hør om uddannelsen og se hvor vi bor. Varighed max 2 timer.
Kontakt: Linda Bergmann på linda.bergmann@bhsund.dk

Campus Bornholm

EUD og grundskolen
Vi kan tage ud til Jer på skolen eller I kan besøge os på Campus Bornholm. Her vil I have mulighed for at høre om de forskellige erhvervsuddannelser vi tilbyder, og samtidig se vores skole og dens lokaler. Hvis I kommer til os, skal I regne med, at oplæg og rundvisning varer cirka 2 timer.

GYM – Campus Bornholm
Besøg de gymnasiale uddannelser på Campus Bornholm i uge 47. Kom og hør om uddannelserne (hf, hhx, htx og/eller stx) og se hvor vi bor (Krystalgade/Merkurvej/Søborgstrædet). Varighed max 1 ½ time pr. uddannelse.
Kontakt: Ann Due på ad@cabh.dk eller 6012 1802
 
Besøg HHX og HTX og få et fagligt oplæg af vores elever/lærere i uge 47. Eller lad jeres elever eksperimenterer i laboratoriet (htx). Varighed max 1 ½ time.
Kontakt: Ann Due på ad@cabh.dk eller 6012 1802.
 
Campus Bornholm som arbejdsplads
Vi vil også gerne vise ”Campus Bornholm som arbejdsplads”, med alle de forskellige områder og uddannelser man kan have når man er er ansat her: lærer på EUD/GYM, kontor, pedel, køkken, rengøring osv.
Mulige dage i uge 47: mandag, tirsdag og onsdag. Besøget varer cirka 2 timer.
Kontakt: Bente Dohn på 88421851 eller bd@cabh.dk 

De Maritime Uddannelser

Få et indblik i den maritime verden og hvilke muligheder der byder sig i Danmarks næststørste erhverv. Både ombord på nogle af de mange skibe samt de landbaserede afdelinger. Book et foredrag med Det Blå Danmarks uddannelsesambassadør Emil Kristensen.
Emil Kristensen sejler er fra d. 1. oktober 2017 udnævnt som Staff Captain og sejler ombord på et af verdens største krydstogtskibe ”Harmony of the Seas”. Det er et skib der byder på mere end 1500 forskellige job funktioner. Emil, er uddannet i Svendborg for rederiet A.P. Møller Mærsk.  
Der vil være mulighed for at få besøg i uge 47, hvis det er noget i har lyst til, er i velkommen til at kontakte Emil.  
Kontakt: Emil Kristensen på emk204.royalcaribbean@outlook.com eller 31674121

Falck Rønne

Vi vil gerne afholde rundvisninger, på stationen i Rønne samt fortælle omkring jobbet samt de uddannelser vi kan tilbyde.
Kontakt: Klaus Rønne Jensen på klaus.r.jensen@falck.dk eller 52410112

FFE - Fonden For Entreprenørskab

Undersvisningsmateriale til brug i 0. - 10. klasse om invovation og entreprenørskab. Hent materialet her...
Det er muligt, at få hjælp til at tilpasse og komme i igang med forløbene.
Kontakt: Tau Rebecca Mikkelsen på 30115835 eller taumik@ffe-ye.dk

Bornholm Hotels

Vi er en virksomhed der driver 3 hoteller i Rønne, Fredensborg Badehotel, Hotel GSH og Griffen Hotel & Wellness.
Har du et ønsker om at rejse rundt i verden kan en uddannelse inden for vores branche være et godt afsæt og give store muligheder. Vi tilbyder elevstillinger indenfor kok, smørrebrød, tjener, receptionist og kontor.
Kom gerne på en rundvisning med din klasse og hør mere om os
Kontakt: Bettina Lund tlf. 5181 4344 eller bl@bornholmhotels.dk
https://bornholmhotels.dk/

JENSEN Denmark A/S

Vi tager i mod virksomhedsbesøg og kommer også gerne ud i klassen og fortæller om de jobfunktioner, der ligger i vores virksomhed, og hvordan uddannelsesvejen er til disse jobs.
Kontakt: Kathrine Nilsson på 61656061 eller kathrine.holm.nilsson@jensen-group.com

Kvikly Rønne

Kontakt: Henrik Jørgensen på 56948471

Netto Rønne

Netto Rønne modtager gerne besøg i uge 47.
Kontakt: Marianne Kjøller på 61617214 eller marianne.kjoeller@netto.dk

Retten på Bornholm

Hvor meget ved du egentlig om domstolene og retssystemet i Danmark?
Og hvilke jobs kan man få i en ret?
Retten på Bornholm inviterer unge fra 8.-10. klasse til åbent hus i rettens lokaler på Tinghuset, Store Torv 1 i Rønne.
Arrangementet finder sted tirsdag den 21. november 2017 fra kl. 10-11.
Tilmelding kan ske til adm.bor@domstol.dk
 

Sundheds- og Ældre området i Bornholms Regionskommune

Kom og besøg plejecenter Snorrebakken, Snorrebakke Allé 2, 3700 Rønne og opleve ”Leve-bo miljø”. I vil få en rundvisning og afprøver nogle af medarbejdernes arbejdsopgaver. I vil få oplæg om, hvilke kompetencer, der kræves uddannelsesmæssigt og hvilke videreuddannelses muligheder, der er efter endt uddannelse.
Det er muligt i uge 47 mandag-onsdag kl. 10-12
Kontakt: Tina Olsen på tina.olsen@brk.dk eller 56926059

TV2 Bornholm

Vi tilbyder virksomhedsbesøg, hvor I får et indblik i, hvilke jobfunktioner der findes på vores virksomhed, hvordan arbejdstiden fordeler sig, hvis man eksempelvis er journalist eller fotograf – samt hvad der uddannelsesmæssigt skal til for at arbejde på en tv-station. Du kan booke en tid til et besøg på ca. en time, tirsdag den 22. november i tidsrummet 9.30 – 16.00. Vi prøver at samle de interesserede i hold.
Du kan også søge om at komme i 5 dages spændende erhvervspraktik i uge 9 i 2017. Læs mere på her...
Tilmelding til besøg: Susan Gren på 5693 4200 eller sugr@tv2bornholm.dk.

Ung til Ung - Book en ung, der er igang med ungdomsuddannelse

I uge 47 er det muligt at booke unge, der er i gang med en ungdomsuddannelse, til at komme ud i jeres klasse og gå i dialog med jeres elever.
Tilbuddet gælder elever fra 7. – 9. klasse.
Det er ikke tanken, at flere klasser skal gå sammen om en ung. De unge ønsker at besøge en klasse ad gangen.
Nedenfor kan I se, hvilke unge der står til rådighed.
HHX elever er til rådighed på følgende dage i uge 47: mandag, onsdag og fredag.
HTX elever er til rådighed på følgende dage i uge 47: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag.
SOSU elever er til rådighed på følgende dage i uge 47: Mandag fra 12-14, tirsdag fra 9-14 og onsdag fra 9-14.
En klejnsmedelærling og en automatikteknikerlærling kommer ud sammen og er til rådighed på følgende dage i uge 47: Mandag fra 9 – 13 og tirsdag fra 9-13.
Fordelingen af de unge sker efter først til mølle princippet.
Book en ung via: Marie Anker Jackson på marie.anker.jackson@brk.dk

Østkraft

Vi tilbyder et besøg i Villa Smart på Zahrtmansvej, hvor vi vil gennemgå de mange miljøvenlige energikilder vi kan benytte os af i dag. Derudover kommer vi også gerne ud i klasserne og fortæller om miljøvenlig energi.
Kontakt: Klaus Vesløv på 20201512.
 

Hjemmesider med god inspiration til din Uddannelse & Job undervisning

EMU Danmarks læringsportal

Fælles Mål, læseplan og praksisrelaterede inspirationsmaterialer til undervisningen i Uddannelse og job.

UddannelsesGuiden

Her kan du finde information om de forskellige uddannelser og om hele uddannelsessystemet. Der er mulighed for at lave forskellige øvelser, som munder ud i et antal forslag til uddannelser, der ligger indenfor elevens interesseområde eller kvalifikationsområde. Gå på opfagelse i Lærernes værktøjskasse og endelig er der på hjemmesiden et forældreunivers, med gode råd til forældrene.

eVejledning

Personlig uddannelsesvejledning både dag, aften og i weekenderne om alt angående uddannelse.
BUM - Bornholms UddannelsesMesse | Merkurvej 10, 3700 Rønne - Danmark | Tlf.: 56 92 39 80 | bum@brk.dk