OM BUM2016

På BUM2016 kunne man møde mange spændende uddannelser og job

24. november 2016

Aakirkeby-Hallerne
Grønningen 3, 3720 Aakirkeby

På BUM møder du

 
Erhvervsklassen E9
 
 

Hvor finder jeg dem i hallerne

Få overblik over, hvor du kan møde dem alle i haloversigten - der tages forbehold for ændringer.
 

Mødetider på BUM

12.30 - 14.30 7. klasse og 8. klasse
15.00 - 18.00 9. klasse, 10. klasse og deres forældre

Hjemtransport for 9. klasse

Vi forventer, som de foregående år, at de fleste 9. klasseelever selv sørger for hjemtransport primært sammen med forældre.
9. klasseelever, der ikke har denne mulighed, kan benytte de ordinære busruter fra Aakirkeby til hjemtransport. Dette kræver dog, at skolen bestiller billet hertil. Kontakt din skole, hvis du ønsker billet til hjemtransport. 

Oplæg om de bornholmske ungdomsuddannelser

13.00 - 13.45 for lærere
15.15 - 16.00 for lærere
16.30 - 17.15 for forældre

Hvad er BUM?

BUM er Bornholms UddannelsesMesse.
 
BUM er for 7. – 10. klasseelever og deres forældre samt andre interesserede.
 
BUM er en måde at præsentere uddannelse og job på og her indbydes uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv til at inspirere og oplyse skolelever fra 7. - 10. klasse om mulighederne, når de skal vælge uddannelse og job.
 
BUM er en årlig tilbagevendende begivenhed, der knytter bånd mellem de unge og lokale virksomheder, skoler og uddannelsessteder.
 
BUM er et led i Uge 47 - en uge hvor skolerne har fokus på Uddannelse og Job. Ideen er, at alle 7. - 10. klasser på Bornholm arbejder koncentreret med Uddannelse- og Jobrelaterede emner i den uge - også her kan du som virksomhed eller uddannelsesinstitution byde ind.
 
BUM er højdepunktet i Uge 47, hvor uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv sammen kan præsentere de unge for alle de muligheder, der er for fremtiden. 

Film fra BUM2015 lavet af P4 Bornholm

Få et indtryk af, hvad BUM er ved at se dette klip fra BUM2015, som er lavet af P4 Bornholm.
BUM - Bornholms UddannelsesMesse | Merkurvej 10, 3700 Rønne - Danmark | Tlf.: 56 92 39 80 | bum@brk.dk